ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
รายละเอียด ของ รูปทรงเรขาคณิต
PropertyValue
ชื่อรูปทรงเรขาคณิต
คำอธิบายสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4- ป.6) โดย อ. นิชาพร แย้มผกา ครูรับเงินเดือน คศ.1 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สำนักงานเขตบางบอน เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2551
ชื่อไฟล์Link to geometry.zip
ขนาดของไฟล์Link
ชนิดของไฟล์zip (ชนิดของไฟล์: link)
ผู้สร้างajtomja
สร้างเมื่อ: 12.09.2008 12:21
แสดงทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยEditor
ความนิยม1169 ความนิยม
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 01.06.2012 17:57
โฮมเพจ
CRC เช็ครวม
MD5 เช็ครวม