หน้าหลัก
บทเรียน(CAI)
บทเรียน(Power Point)
วีดิทัศน์
การ์ตูนแอนิเมชั่น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งพิมพ์
คลังภาพ
คลังเสียง
แบบสำรวจออนไลน์
วิจัย
บทความ
เอกสารวิชาการ
ทิปเทคนิค
เกมความรู้
วารสารครู กทม.
Learning Object
ประกวดสื่อการเรียนรู้
ชมวีดิโอ
สมัครอบรมออนไลน์
อาเซียนศึกษา
คณะทำงานผลิตApplication
งานวิจัยสื่อออนไลน์
ส่งรายชื่อสัมมนาทางวิชาการ
สำรวจสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
 
 

ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

เอกสารวันที่ส่งมอบ

สื่อส่งพิมพ์ เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 เป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ปี 2552 โดย กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยี สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สื่อส่งพิมพ์ เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-3 เป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ปี 2552 โดย กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยี สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร