ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
 

สถิติ

จำนวนสมาชิก : 1121
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ : 12617315
 
ยินดีต้อนรับ
 
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  e-Learning Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ศึกษา วิจัย รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
เชิญรับรางวัลการประกวดสื่อการเรียนรู้ ปี 2558

         

anounce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

 

            สำนักการศึกษาขอแจ้งผลการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประกาศที่แนบ และกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลพร้อมหนังสือรับรองให้แก่ผู้ชนะการประกวด ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3  สำนักการศึกษา และขอเชิญหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 

 

ดาวโหลดประกาศผลการประกวดสื่อการเรียนรู้และกำหนดการรับรางวัล

 

 

 


 

    

 
ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
             
           
           กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทุนๆ ละ 25,000 บาท 
 
            อ่านประกาศ     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทนิสิต นักศึกษา     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทบุคคลทั่วไป     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทหน่วยงาน     คลิ๊กที่นี่              

            หนังสือรับรองความสามารถ     คลิ๊กที่นี่              

            หนังสือรับรองการดำเนินการวิจัยในหน่วยงาน     คลิ๊กที่นี่              
 

 
 

 

บทเรียนล่าสุด